گروه موسيقی سپهر

آثار موسیقایی منتشر شده

   
   

نوازندگان:

فرید خردمند، سه تار و ضرب

بهاره فیاضی، تار

احمد رضاخواه، سنتور

بهنام معیریان، عود

آساره شکارچی، کمانچه

سید احسان عابدی، نی

 

پیش درآمد   سعید هرمزی

02:44

-1

تکنوازی نی

07:02

-2

  تصنیف ترک چشمش  عارف قزوینی

02:52

-3

تکنوازی تار

05:00

-4

تصنیف دل هوس  عارف قزوینی

03:13

-5

تکنوازی عود

03:53

-6

تصنیف الا ساقیا  علی اکبر شیدا

02:54

-7

تکنوازی سنتور

04:59

-8

تصنیف مطرب مجلس  رضا محجوبی

01:38

-9

رنگ  درویش خان

01:53

-10

نوازندگان:

فرید خردمند، سه تار و ضرب

بهاره فیاضی، تار

احمد رضاخواه، سنتور

بهنام معیریان، عود

آساره شکارچی، کمانچه

سید احسان عابدی، نی

 

پیش درآمد  مجید کیانی

03:18

-1

تکنوازی سنتور

07:34

-2

ضربی زابل  علی اصغر بهاری

02:08

-3

تکنوازی سه تار

03:25

-4

تصنیف ای آیتی  سالار معزز

02:57

-5

تکنوازی تار

05:06

-6

تکنوازی کمانچه

03:34

-7

تصنیف بتا بتا  سلطان خانم، رنگ شهرآشوب

04:44

-8

     
     
 

 نوازندگان:

فرید خردمند،دایره و کلام

بهاره فیاضی، تار و کلام

احمد رضاخواه، سنتور و کلام

بهناز بهنام نیا، عود و کلام

آساره شکارچی، کمانچه و کلام

سید احسان عابدی، نی و کلام

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
   
    موسيقی دستگاهی ايران

 

   
 
نشانی ها تماس عکس ها نمونه ها بیوگرافی ها

خانه