گروه موسيقی سپهر

نمونه های موسیقایی

   
   
فایل های صوتی
فیلم ها

رنگ بیات اصفهان

تصنیف نوا

پیش درآمد چهارگاه 
 
 

بخشی از اجرای در فستیوال مقام، باکو، اول فروردین ۱۳۹۰

دریافت جایزه‌ی مقام اول در فستیوال مقام، باکو، فروردین ۹۰

تصنیف قدیمی در شور، ۳۰ آبان ۱۳۸۶

آواز حجاز - تار بهاره فیاضی

آواز دشتی - نی احسان عابدی

 
 
 
 
 
 
 
   
    موسيقی دستگاهی ايران

 

   
 
نشانی ها تماس آثار منتشر شده عکس ها بیوگرافی ها

خانه